nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image

Products

 

BARYT

Baryt (BaSO4) je minerál tvorený síranom bárnatým a názov je odvodený z gréckeho slova βαρύς (ťažký). Skupina barytov sa skladá z barytu, celestínu, anglesitu a anhydritu. Baryt je normálne biely alebo bezfarebný a je hlavným zdrojom bária. Baryt a celestín tvoria pevnú zlúčeninu (Ba, Sr)SO4. Baryt, ktorý sa používa pri vŕtaní ropných vrtov môže byť čierny, modrý, hnedý alebo sivý v závislosti od skladby rudy.

Celosvetovo je hlavný dopyt po barytu ako zaťažkávacom činidle kvapalín pri hľadaní ložísk ropy alebo plynu, na potlačenie tvorby vysokého tlaku a tým na zabránenie praskania. Ďalšou výhodou barytu je, že je nemagnetický a preto nenarušuje magnetické merania vo vyvŕtanej diere. Špecifikácia API 13/ISO 13500 Amerického ropného inštitútu určuje baryt na vrtné účely. Najnovšie fyzikálne a chemické požiadavky podľa API špecifikácie 13A, uverejnenej v auguste 2010, sú pre vrtné druhy 4.2 a 4.1 (hustota) tieto:

                        4.2 grade    4.1 grade
Minimum Hustota(g/ml)4.204.10
Maximum vo vode rozpustné kovy alkalických zemín(mg/kg)250250
mleté:   > 75 mikrónov maximum 
               < 6  mikrónov maximum
(%)
(%)
3.0
30.0
3.0
30.0


Ďalšie použitie barytu je ako plnivo do farieb a plastov, tlmič hluku v motorovom priestore, povlak automobilov na dosiahnutie hladkého povrchu a ochrany proti korózii, trecie výrobky pre osobné aj nákladné automobily, cement s protiradiačnou ochranou, sklo, keramika a použitie v zdravotníctve.

Plomp Mineral Services ponúka dodávky neupraveného, ako aj mletého barytu (bez alebo s nízkym obsahom ťažkých kovov) pre aplikácie vo vrtnom priemysle.
Máte záujem o naše (neupravené) typy barytu pre vrtné práce? Kontaktujete nás, prosím.
Na požiadanie zašleme materiálové a bezpečnostné listy (karty bezpečnostných údajov).