nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image

Produkty

 

BIELE  CENOSFÉRY

CENOSFÉRA je ľahká, inertná a dutá guľatá častica tvorená prevažne oxidom kremičitým a oxidom hlinitým a vyplnená vzduchom alebo inertným plynom. Cenosféry majú sivú až takmer bielu farbu a veľkosť spravidla 5 až 500 mikrónov. Biele cenosféry sa v prírode vyskytujú menej často a používajú sa hlavne tam, kde je dôležitá odolnosť voči vyššej teplote alebo farba.

Cenosféry (biele) sa používajú napríklad:

          –  ako súčasť ľahkých izolačných (žiaruvzdorných) výrobkov, 
          –  ako plnivo pre náterové hmoty, laky, povlaky, plasty a lepidlá,
          –  ako ľahká prísada do osobitných druhov betónu.

Biele cenosféry majú okrem iného vysoký obsah Al2O3 a nízky obsah SiO2 a Fe2O3. Preto sú tieto cenosféry vhodné najmä pre použitie v zlievarenstve a pri výrobe žiaruvzdorných materiálov a ďalších materiálov vystavovaných vyšším teplotám. Biele cenosféry majú zväčša toto chemické zloženie:  

Látka obsah v Al2O3 (%) SiO2 (%) Fe2O3 (%) K2O (%) Na2O (%)
– bielych cenosférach – 30 – 40 50 – 60 1 – 3 0 – 1 0 – 1

 
Plomp Mineral Services môže cenosféry dodávať podľa vašich požiadaviek na mernú hmotnosť, zrnitosť, farbu, chemické zloženie alebo kombináciu týchto parametrov. Plomp Mineral Services spĺňa všetky požiadavky smernice REACH (1907/2006/ES) a zaregistroval všetky spôsoby použitia cenosfér. Môže ponúknuť rôzne druhy bielych a sivobielych cenosfér v rôznych druhoch balení.

Máte záujem o naše cenosféry? OBRÁŤTE SA na nás!
Na vyžiadanie odošleme dátové listy výrobkov a bezpečnostné listy materiálu.