nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image

Produkty

 

SIVÉ  CENOSFÉRY

CENOSFÉRA je ľahká, inertná a dutá guľatá častica tvorená prevažne oxidom kremičitým a oxidom hlinitým a vyplnená vzduchom alebo inertným plynom. Cenosféry majú sivú až takmer bielu farbu a veľkosť spravidla 5 až 500 mikrónov.

Sivé cenosféry sa v prírode vyskytujú častejšie ako biele cenosféry a používajú sa na mnohé účely ako ľahká prísada napríklad do betónu, živíc, plastov, náterových hmôt, povlakov, tehál, gumy, fólií a plnív. 

Sivé cenosféry majú nižší obsah Al2O3 a vyšší obsah SiO2 a Fe2O3 ako  biele cenosféry . Sivé cenosféry sa zväčša používajú tam, kde odolnosť voči vyššej teplote a farba majú menšiu dôležitosť. Biele cenosféry majú zväčša toto chemické zloženie: 

Látka obsah vAl2O3 (%)SiO2 (%)Fe2O3 (%)K2O (%)Na2O (%)
– sivých cenosférach –20 – 3055 – 66 3 – 6 1 – 41 – 2


Plomp Mineral Services môže cenosféry dodávať podľa  vašich požiadaviek na mernú hmotnosť, veľkosť zrna, farbu, chemické zloženie alebo kombináciu týchto parametrov. Plomp Mineral Services spĺňa všetky požiadavky smernice REACH (1907/2006/ES) a zaregistroval všetky spôsoby použitia cenosfér. Môže ponúknuť rôzne druhy sivých a svetle sivých cenosfér v rôznych druhoch balení.

Máte záujem o naše cenosféry?  OBRÁŤTE SA  na nás!
Na vyžiadanie odošleme dátové listy výrobkov a bezpečnostné listy materiálu.