nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image

PMS

Plomp Mineral Services BV  je spoločnosť, ktorá na medzinárodných trhoch obchoduje s priemyselnými minerálmi. Svoje sídlo má v Holandsku a používa pobočky v Nemecku a Južnej Afrike.

Plomp Mineral Services BV sa  zameriava na dvanásť starostlivo vybraných priemyselných minerálov, ktoré dodáva v dohodnutom termíne, podľa dohodnutých špecifikácií a za najlepšie možné ceny.

Hlavnými produktmi, ktoré dováža, upravuje a distribuuje, sú:

          –   chromitany
          –   kalcinované bauxity
          –   cenosféry
          –   abrazíva
          –   železné rudy
          –   silikáty

Máme spokojných zákazníkov v Európe, Afrike, na Strednom východe, v Ázii a USA. Naše produkty nachádzajú uplatnenie predovšetkým v zlievarenstve, pri výrobe oceli, žiaruvzdorných materiálov, otryskávacích materiálov, skla, keramiky a plnív a pri ťažbe ropy.