nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image

Produkty

 

KRZEMIONKA (piasek krzemianowy, mąka krzemianowa i krzemionki mikronizowane)

Tlenek krzemianu zwany też silika/krzemionka (z łacińskiego „silex”) to mieszanka chemiczna, która jest tlenkiem krzemu z wzorem chemicznym SiO2. Znany jest już od dawna. W przyrodzie krzemionka najczęściej występuje w postaci piasku lub krzemienia. Produkowany jest w kilku formach włącznie krzemienia topionego, kryształu, krzemionki wytrąconej (pirogenicznej), krzemionki koloidalnej, żelu krzemionkowego i areożelu.

Krzemionka stosowana jest szczególnie do produkcji szkła do okien, szklanek i butelek, jednak zastosowanie znajduje w wielu innych branżach.

Plomp Mineral Services zajmuje się dostawami rodzajów krzemionki dostosowanych do użycia w wydobyciu ropy naftowej. Krzemionka uzdatniona o uziarnieniu różnorodnym (piasek, mąka i mikronizowana) dostępna jest w workach papierowych, dużych workach „big bag” oraz ładowana luzem (w stanie mokrym i suchym).

Czy interesuje Państwa nasza dostosowana do potrzeb klienta krzemionka?  Prosimy o kontakt !
Na żądanie przekażemy karty parametrów produktów i karty charakterystyki produktów.