nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image

Produkty

 

MIKROSFERY  BIALE

MIKROSFERY to lekkie, inercyjne cząstki utworzone zwykle z tlenku krzemianu i tlenku glinowego (krzemianowo-glinowe) wypełnione powietrzem lub gazem biernym. Kolor mikrosfery jest zwykle szary lub prawie biały i wielkość cząstek porusza się w granicach 5 do 500 mikronów. Mikrosfery białe w przyrodzie występują mniej i stosowane są szczególnie tam, gdzie wymagana jest odporność na duże temperatury lub kolor.

Mikrosfery (białe) używano np.:
          –   składnik lekkich wyrobów izolacyjnych (żaroodpornych), 
          –   wypełniacze farb, lakierów, powłok, tworzyw sztucznych i klejów, 
          –   lekki dodatek do specjalnych mas betonowych.

Mikrosfery białe zawierają między innymi dużą zawartość Al2O3 i małą zawartość SiO2 i Fe2O3. Dlatego użycie mikrosfery szczególnie dogodne jest w odlewnictwie oraz do produkcji materiałów żaro- czy ognioodpornych. Skład chemiczny mikrosfery białej jest zwykle następujący: 

substancja zawartość w Al2O3 (%) SiO2 (%) Fe2O3 (%) K2O (%) Na2O (%)
 – mikrosferze białej – 30 – 40 50 – 60 1 – 3 0 – 1 0 – 1

 

Plomp Mineral Services może dostarczać mikrosfery wedle Pańskich wymagań w zakresie ciężaru właściwego, granulacji, koloru, składu chemicznego lub kombinacji tych parametrów.

Plomp Mineral Services spełnia wszelkie wymagania dyrektywy  REACH (1907/2006/WE)  (Cenospheres) i zarejestrowała wszystkie sposoby użycia mikrosfer. Może zaoferować rozmaite rodzaje mikrosfer białych i białoszarych w różnorodnych opakowaniach. 

Czy interesują Państwa nasze mikrosfery?  Prosimy o kontakt !
Na żądanie przekażemy karty parametrów produktów i karty charakterystyki produktów.