nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image

Produkty

 

MIKROSFERY  SZARE

MIKROSFERY to lekkie, inercyjne cząstki utworzone zwykle z tlenku krzemianu i tlenku glinowego (krzemianowo-glinowe) wypełnione powietrzem lub gazem biernym. Kolor mikrosfery jest zwykle szary lub prawie biały i wielkość cząstek porusza się w granicach 5 do 500 mikronów. 

Mikrosfery szare częściej występują w przyrodzie w odróżnieniu od mikrosfery białej i używano je do licznych celów, jak np. lekki składnik betonu, żywicy, tworzyw sztucznych, farb, powłok, cegieł, gumy, folii i wypełniaczy. 

Mikrosfery szare posiadają mniej Al2O3 i więcej SiO2 a Fe2O3 niż  mikrosfery białe . Mikrosfery szare zwykle stosowano tam, gdzie odporność na duże temperatury i kolor są mniej ważne. Skład chemiczny mikrosfer szarych jest zwykle następujący:  

substancja zawartość wAl2O3 (%)SiO2 (%)Fe2O3 (%)K2O (%)Na2O (%)
 – mikrosferze szarej –20 – 3055 – 65 3 – 6 1 – 41 – 2

 
Plomp Mineral Services może dostarczać mikrosfery wedle Pańskich wymagań w zakresie ciężaru właściwego, granulacji, koloru, składu chemicznego lub kombinacji tych parametrów.

Plomp Mineral Services spełnia wszelkie wymagania dyrektywy  REACH (1907/2006/WE)  i zarejestrowała wszystkie sposoby użycia mikrosfer. Może zaoferować rozmaite rodzaje mikrosfer szarych i jasno szarych w różnorodnych opakowaniach

Czy interesują Państwa nasze mikrosfery?  Prosimy o kontakt !
Na żądanie przekażemy karty parametrów produktów i karty charakterystyki produktów.