nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image

Products

 

BARYT

Baryt (BaSO4) je minerál tvořený síranem barnatým a název je odvozen z řeckého βαρύς (těžký). Skupina barytů se skládá z barytu, celestýnu, anglesitu a anhydritu. Baryt je normálně bílý nebo bezbarvý a je hlavním zdrojem barya. Baryt a celestýn tvoří pevnou sloučeninu (Ba, Sr)SO4. Baryt, který se používá při vrtání ropných vrtů může být černý, modrý, hnědý nebo šedý v závislosti na skladbě rudy.

Celosvětově je hlavní poptávka po barytu jako zatěžkávacím činidle kapalin při hledání ložisek ropy nebo plynu, k potlačení tvorby vysokého tlaku a tím zabránění praskání. Další výhodou barytu je, že je nemagnetický a proto nenarušuje magnetická měření ve vyvrtané díře. Specifikace API 13/ISO 13500 Amerického ropného institutu určuje baryt pro vrtné účely. Nejnovější fyzikální a chemické požadavky dle API specifikace 13A, zveřejněné v srpnu 2010, jsou pro vrtné druhy 4.2 a 4.1 (hustota) tyto:

                        4.2 grade    4.1 grade
Minimum Hustota(g/ml)4.204.10
Maximum ve vodě rozpustné kovy alkalických zemin(mg/kg)250250
Mleté:   > 75 mikronů maximum 
               < 6  mikronů maximum
(%)
(%)
3.0
30.0
3.0
30.0


Další použití barytu je jako plnivo do barev a plastů, tlumič hluku v motorovém prostoru, povlak automobilů pro dosažení hladkého povrchu a ochrany proti korozi, třecí výrobky pro osobní i nákladní automobily, cement s protiradiační ochranou, sklo, keramika a použití ve zdravotnictví.

Plomp Mineral Services nabízí dodávky jak neupraveného tak mletého barytu (bez nebo s nízkým obsahem těžkých kovů) pro aplikace ve vrtném průmyslu.
Máte zájem o naše (neupravené) typy barytu pro vrtné práce? Kontaktujete nás , prosím.
Na požádání zašleme materiálové a bezpečnostní listy.