nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image

Produkty

 

BÍLÉ  CENOSFÉRY

CENOSFÉRA  je lehká, inertní a dutá kulatá částice tvořená převážně oxidem křemičitým a oxidem hlinitým a vyplněná vzduchem nebo inertním plynem. Cenosféry mají šedou až téměř bílou barvu a velikost zpravidla 5 až 500 mikronů. Bílé cenosféry se v přírodě vyskytují méně často a používají se hlavně tam, kde je důležitá odolnost vůči vyšší teplotě nebo barva.

Cenosféry (bílé) se používají například:

          –   jako součást lehkých izolačních (žárovzdorných) výrobků,
          –   jako plnivo pro nátěrové hmoty, laky, povlaky, plasty a lepidla,
          –   jako lehká přísada do zvláštních druhů betonu.

Bílé cenosféry mají mimo jiné vysoký obsah Al2O3 a nízký obsah SiO2 a Fe2O3. Proto jsou tyto cenosféry vhodné zejména pro použití ve slévárenství a při výrobě žárovzdorných materiálů a dalších materiálů vystavovaných vyšším teplotám. Bílé cenosféry mají většinou toto chemické složení:

Látka obsah v Al2O3 (%) SiO2 (%) Fe2O3 (%) K2O (%) Na2O (%)
– bílých cenosférách – 30 – 40 50 – 60 1 – 3 0 – 1 0 – 1

 
Plomp Mineral Services může cenosféry dodávat podle vašich požadavků na měrnou hmotnost, zrnitost, barvu, chemické složení nebo kombinaci těchto parametrů. 
Plomp Mineral Services splňuje veškeré požadavky směrnice REACH (1907/2006/ES) (Cenospheres) a zaregistroval veškeré způsoby použití cenosfér. Může nabídnout různé druhy bílých a šedobílých cenosfér v různých druzích balení.

Máte zájem o naše cenosféry?  OBRAŤTE SE  na nás!
Na vyžádání zašleme datové listy výrobků a bezpečnostní listy materiálu.