nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image

Produkty

 

ŠEDÉ  CENOSFÉRY

CENOSFÉRA  je lehká, inertní a dutá kulatá částice tvořená převážně oxidem křemičitým a oxidem hlinitým a vyplněná vzduchem nebo inertním plynem. Cenosféry mají šedou až téměř bílou barvu a velikost zpravidla 5 až 500 mikronů.

Šedé cenosféry se v přírodě vyskytují častěji než bílé cenosféry a používají se k mnoha účelům jako lehká přísada například do betonu, pryskyřic, plastů, nátěrových hmot, povlaků, cihel, pryže, fólií a plniv.

Šedé cenosféry mají nižší obsah Al2O3 a vyšší obsah SiO2 a Fe2O3 než  bílé cenosféry . Šedé cenosféry se většinou používají tam, kde odolnost vůči vyšší teplotě a barva má menší důležitost. Bílé cenosféry mají většinou toto chemické složení:

Látka obsah vAl2O3 %SiO2 %Fe2O3 %K2O %Na2O %
– šedých cenosférách –20 – 30 55 – 653 – 61 – 41 – 2


Plomp Mineral Services může cenosféry dodávat podle vašich požadavků na měrnou hmotnost, velikost zrna, barvu, chemické složení nebo kombinaci těchto parametrů.

Plomp Mineral Services splňuje veškeré požadavky směrnice REACH (1907/2006/ES) a zaregistroval veškeré způsoby použití cenosfér. Může nabídnout různé druhy šedých a světlešedých cenosfér v různých druzích balení.

Máte zájem o naše cenosféry?  OBRAŤTE SE  na nás! us!
Na vyžádání zašleme datové listy výrobků a bezpečnostní listy materiálu.